Graduering

Zoals je misschien al wel zult weten, worden bij het kungfu natuurlijk geen banden gebruikt, maar sjerpen. Ook kent het kungfu van origine geen systeem van gekleurde banden zoals bij de Japanse vechtsporten.
In het kungfu werd de sjerp oorspronkelijk alleen gebruikt om de broek vast te maken. Vroeger waren de Chinese broeken namelijk vaak wikkelbroeken die met een sjerp moesten worden vastgezet. In plaats daarvan werd (en wordt nog steeds) binnen het traditionele kungfu een soort familiestructuur gebruikt. De leraar wordt hierbij ‘sifu’ genoemd, hetgeen zoiets als ‘vaderlijke leermeester’ betekent. En de andere leerlingen worden sihing (oudere broer), sije (oudere zus), sidi (jongere broer) of simui (jongere zus) genoemd, waarbij ouder/jonger inhoudt dat iemand langer of korter dan jij traint. (Zie onderstaande lijst voor de verdere termen binnen deze structuur).
Omdat deze structuur in het Westen niet erg praktisch is en ook in China/Hongkong de tijden veranderen, wordt deze structuur tegenwoordig steeds meer losgelaten. Dat wil zeggen dat de leraar nog wel als ‘sifu’ wordt aangesproken, maar verder in het Westen en zelfs ook al in China een structuur van gekleurde sjerpen wordt gebruikt.
Bij Hung Ga Kung Fu Utrecht werken we met de volgende schoolinterne niveaus: rode sjerp met strepen voor verschillende niveaus van semi- tot ver-gevorderd en tenslotte zwarte sjerp voor leraren.
In onze school kun je per vorm en bijbehorende toepassingen examen doen, waarmee je strepen op de rode sjerp kan behalen. Je krijgt echter niet bij elke nieuwe vorm een nieuw niveau. Alleen aan de ongewapende vuistvormen is een niveau gekoppeld. Dit is mede omdat je binnen het Hung Ga vanaf het gemiddelde niveau kunt kiezen welke (wapen)vormen je wilt leren (zie curriculum) en er dus geen vaste volgorde meer is.

Niveus (vormen) met betrekking tot sjerpen:
Beginner – rood (zonder streep)
Mui Fa Kyun (1e vorm) -> rode sjerp met 1 streep
Lau Ga Kyun (2e vorm) -> rode sjerp met 2 strepen
Gung Ji Fuk Fu Kyun -> rode sjerp met 3 strepen
Fu Hok Seung Ying Kyun -> rode sjerp met 4 strepen
Ng Ying Kyun -> rode sjerp met 5 strepen
Sap Ying Kyun -> rode sjerp met 6 strepen
Tit Sin Kyun -> zwarte sjerp

Aanspreekvormen binnen het traditionele kungfu
(slechts ter informatie – de medeleerlingen kun je bij onze school gewoon met de voornaam aanspreken.)

 

Voor mannen Uitleg Voor vrouwen
Sijou Stichter van de stijl/voorvader binnen de kungfu-stamboom. Sijou
Sidaigung Leraar van de leraar van jouw leraar Sidaipou
Sigung Leraar van jouw leraar Sipou
Sifu Jouw leraar Sifu
Sibak Langer trainende klasgenoot van jouw leraar Sidigou
Sisuk Korter trainende klasgenoot jouw leraar Sigoumui
Sihing Langer trainende klasgenoot Sije
Sidi Korter trainende klasgenoot Simui